Uniunea Europeana Guverul Romaniei - Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale Fondul Social European Instrumente Structurale Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului Centrul National de Dezvoltare a Invatamantului Profesional si Tehnic
Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Revizuirea metodologiilor, instrumentelor
si procedurilor pentru cresterea calitatii
invatamantului profesional si tehnic
Home Prezentare Parteneri Obiective Evenimente Presa Contact
Despre conferinta de lansare (20 aprilie 2010)

Conferinta de lansare a proiectului "Revizuirea metodologiilor, instrumentelor si procedurilor pentru cresterea calitatii invatamantului profesional si tehnic" din data de 20 aprilie 2010 are scopul de initia continuarea, pe baza facilitatilor oferite, a dezbaterilor nationale a tuturor actorilor interesati, pentru revizuirea si modernizarea politicilor, strategiilor si masurilor care vizeaza IPT, astfel incat acesta sa raspunda nevoilor cetatenilor si societatii in ansamblu.
Obiective CALIPT

Obiectivul general al proiectului vizeaza imbunatatirea sistemului de educatie si formare profesionala initiala prin cresterea calitatii sistemului de educatie si formare profesionala initiala si prin revizuirea metodologiilor, instrumentelor si procedurilor care operationalizeaza politicile de dezvoltare ale invatamantului profesional si tehnic.
NEWSLETTER
Cuvant introductiv Gabriela Ciobanu, Director CNDIPT

IPT are un rol cheie in procesul de dezvoltare economica si sociala din Romania, in promovarea celor patru piloni ai societatii cunoasterii - educatia, cercetarea, dezvoltarea si inovarea - prin modul in care contribuie si reactioneaza la provocarile societatii actuale, ca si ale procesului de globalizare, in special in actuala criza economica.

Pentru ca IPT din Romania sa fie capabil sa indeplineasca acest rol major, sistemul insusi trebuie sa fie supus in permanenta unor masuri de adaptare si modernizare.

Proiectul pe care il lansam are aceasta menire, implementandu-se in contextul national supus unor multiple transformari si caracterizandu-se printr-o serie de actiuni care au vizat modernizarea IPT in concordanta cu recomandarile europene si transformarile sociale si economice nationale.
Prezentare CALIPT

Dezvoltarea capitalului uman in Romania prin modernizarea invatamantului profesional si tehnic (IPT) a reprezentat in ultimii ani o prioritate pentru Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.

Un sprijin important pentru atingerea obiectivelor de modernizare a fost asigurat prin fondurile Phare, ale Uniunii Europene, de pre-aderare.
Procesul de modernizare a IPT este continuu, avand in vedere provocarile existente la nivel european si international si, in acest context, asigurarea finantarii interventiilor prin POSDRU reprezinta o importanta oportunitate.

Proiectul "Revizuirea metodologiilor, instrumentelor si procedurilor pentru cresterea calitatii invatamantului profesional si tehnic", finantat din POSDRU, are ca obiectiv principal sustinerea procesului de imbunatatire a sistemului national de educatie si formare profesionala prin:
 • cresterea calitatii sistemului de educatie si formare profesionala initiala
 • revizuirea metodologiilor, instrumentelor si procedurilor care operationalizeaza politicile de dezvoltare ale invatamantului profesional si tehnic

Contextul European

Chiar daca, la nivel european, organizarea sistemelor de invatamant profesional si tehnic si continutul programelor de pregatire sunt in responsabilitatea statelor membre, urmand principiul subsidiaritatii, incepand cu anul 2000 au fost lansate numeroase initiative europene in acest domeniu, pe baza cooperarii politice intre statele membre.
Cooperarea a fost incurajata de rezultatele consiliului European de la Lisabona din martie 2000, care a lansat "strategia Lisabona" conducand, doi ani mai tarziu, la adoptarea unui program de lucru (Programul de lucru "Educatie si Formare Profesionala 2010) ce a stabilit obiectivele viitoare ale sistemelor de educatie si formare profesionala.

Referitor la formarea profesionala, mandatul politic al programului a fost definit in cadrul procesului Copenhaga, lansat prin Declaratia de la Copenhaga din 2002 si actualizat prin Comunicatul de la Maastricht din 2004, Comunicatul de la Helsinki din 2006 si Comunicatul de la Bordeaux din noiembrie 2008.
Comunicatul de la Bordeaux a reiterat faptul ca "oferirea unei educatii de inalta calitate si investitia din ce in ce mai eficienta in capitalul uman si creativitate, pe tot parcursul vietii, sunt conditii cruciale pentru succesul Europei intr-o lume globalizata".

Raportul de activitate comun al Consiliului si al Comisiei privind punerea in aplicare a programului de lucru "Educatie si Formare profesionala 2010", din 18 ianuarie 2010, are in vedere neajunsurile dar si progresele inregistrate in perioada 2007-2009, in privinta obiectivelor convenite in domeniul educatiei si al formarii profesionale si accentueaza importanta actiunilor viitoare pentru reducerea efectelor recesiunii economice.
Se considera astfel ca sistemele de educatie si formare profesionala ar trebui sa devina mai deschise si mai relevante pentru nevoile cetatenilor, pentru cererea de pe piata fortei de munca si pentru necesitatile societatii, in general.

In acest scop, directiile de dezvoltare viitoare, preconizate in cadrul raportului, sunt urmatoarele:
 • mularea cooperarii in Uniunea Europeana - punerea in aplicare a noului cadru strategic
 • voltarea competentelor cheie pentru toti, in contextul invatarii pe tot parcursul vietii, in principal pentru persoanele cu risc de excludere sociala, dezvoltarea evaluarii bazate pe competente si perfectionarea continua a cadrelor didactice, formatorilor si personalului de conducere care sa puna in practica aceasta abordare, precum si cresterea atractivitatii profesiilor didactice.
 • inderea parteneriatului dintre educatia si formarea profesionale si actorii interesati pentru o agenda comuna, in perspectiva invatarii pe tot parcursul vietii, pentru noi oportunitati de mobilitate in invatare, oferirea de stimulente si dobandirea de experiente de invatare la locul de munca.
 • sterea rolului educatiei si formarii profesionale in cadrul strategiei UE 2020 si asigurarea investitiilor in domeniu, ca solutii pentru iesirea din criza economica, atat ca parte integranta a reformelor structurale pe termen lung, cat si pentru a micsora impactul social imediat al acesteia.

O noua viziune strategica este necesara pentru politicile europene in educatie si formare profesionala si, in acest sens, Consiliul a semnat în luna mai 2009 un cadru strategic pentru cooperarea europeană în domeniu (Educatie și formare profesională 2020).
Acest cadru, coroborat cu initiativa europeana "Noi competente pentru noi locuri de munca" creeaza premisele pentru continuarea reformelor nationale in domeniul educatiei si formarii profesionale, care sa ia in consideratie obiectivele coeziunii sociale, cetatenia activa si echitabila, sa promoveze competitivitatea si inovarea si sa faca, din conceptul invatarii pe tot parcursul vietii si mobilitate, o realitate.
Politicile in domeniul invatamantului profesional si tehnic la nivel international si european se concentreaza pe crearea unei legaturi stranse intre oferta si cererea pietei muncii si pe co-participarea, in procesul de luare a deciziei, a tuturor factorilor interesati; in acest scop este necesara o mai buna articulare a politicilor educationale cu politicile pietei muncii, in scopul imbunatatirii tranzitiei tinerilor catre piata muncii.

Sistemele de educatie si formare profesionala trebuie sa genereze competente noi, pentru a satisface caracteristicile noilor locuri de munca, precum si pentru a imbunatati capacitatea de adaptare si de integrare profesionala a adultilor.
Este primordial sa se puna la dispozitie un invatamant de calitate tuturor copiilor, sa se amelioreze nivelul de instruire si sa se previna abandonarea studiilor pentru a asigura competente esentiale, inclusiv aptitudinile si educatia de baza necesare ameliorarii ulterioare a acestor competente ("Cadrul European de Referinta pentru competentele cheie pentru invatarea pe tot parcursul vietii"- Recomandare a Parlamentului European si a Consiliului 2006/962/CE din 18.12.2006)

Contextul national

IPT din Romania a fost supus unui proces de modernizare, incepand cu programul Phare VET RO 9405 si continuand cu programele multianuale Phare TVET 2001-2003 si 2004 -2006. Principalul scop al proiectelor Phare TVET, implementate in perioada 2003-2009, a fost sa asigure, printr-o abordare holistica, un sistem de formare profesionala initiala, capabil sa ofere tinerei generatii sanse mai bune pentru angajare, pe o piata a muncii europeana libera, pentru a contribui la dezvoltare economica si sociala a Romaniei si pentru a crea oportunitati de invatare pe tot parcursul vietii.

Programul Phare TVET 2004-2006 a avut ca scop, de asemenea, sa consolideze articularea dintre scolile IPT si invatamantul superior (IS) din perspectiva invatarii pe tot parcursul vietii.

Pregatirea profesionala din Romania a fost restructurata pentru a asigura o mai buna corelare cu nevoile pietei muncii si coerenta cu formarea profesionala continua si, de asemenea, corelarea cu invatamantul superior, in perspectiva invatarii, pe tot parcursul vietii.

Sistemul IPT a rezolvat probleme referitoare la definirea standardelor de pregatire profesionala pentru calificări noi si calificări existente din Cadrul National al Calificarilor, aflat in proces de elaborare.
Implicarea partenerilor sociali in proiectarea si evaluarea calificarilor profesionale a devenit sistemica prin infiintarea Comitetelor Sectoriale, care reprezinta diversele sectoare / ramuri ale economiei romanesti.

Instrumentele de asigurare a calitatii au fost introduse, iar principalii actori responsabili cu evaluarea interna si externa au fost formati, referitor la utilizarea acestora.

Curriculum-ul a fost revizuit, in perspectiva unei abordari modulare si a fost introdus un sistem asociat de credite. Cadrele didactice (inclusiv personalul aflat in pozitii de conducere) din cadrul scolilor IPT, care au beneficiat de proiectele de modernizare sprijinite de fondurile Phare, au fost formate in domenii de actualitate referitoare la procesul de predare - invatare si managementul participativ.

Au fost dezvoltate conditii pentru forme alternative de invatare, ca de exemplu "educatia la distanta", in scopul asigurarii sanselor, pentru persoane necalificate, de a obtine o calificare profesionala.

Procesul de definire a distributiei teritoriale a calificarilor se bazeaza pe instrumente de planificare dezvoltate la nivel regional (PRAI ), local (PLAI ) si al scolii (PAS ) si pe informatiile oferite de piata muncii, structurate in studii de specialitate.
In acelasi timp, partenerii sociali participa in cadrul Consortiilor Regionale si in alte structuri de parteneriate la nivel local (Comitetul Local pentru Dezvoltarea Parteneriatelor Sociale in Formare Profesionala), avand drept scop principal planificarea ofertei IPT.
Astfel, furnizarea de programe de formare profesionala se dezvolta prin luarea in considerare, din ce in ce mai mult, a nevoilor specifice ale pietei muncii si raspunsul la aceste nevoi, la nivel regional si local.

Sistemul IPT este supus in continuare unor importante provocari economice si sociale si, ca urmare, este necesara dezvoltarea si adaptarea continua a politicilor si strategiilor in domeniu, precum si implementarea masurilor in conditii de finantare adecvata a acestora, in scopul atingerii obiectivelor stabilite.

Obiectivele principale ale IPT, care oglindesc rolul dublu al educatiei si formarii profesionale - economic si social, au in vedere:
 • asigurarea dezvoltarii personale si profesionale a elevilor astfel incat ei sa devina cetateni activi ai comunitatilor in care traiesc
 • asigurarea egalitătii de sanse/ acces egal la educatie si formare profesionala, ca si dezvoltarea profesionala a fiecarui elev, in functie de aspiratiile individuale si de potentialul propriu de invatare
 • asigurarea șanselor de dezvoltare profesională pentru fiecare elev pentru a obtine o calificare, competente in concordanta cu oportunitatile existente, de angajare si in perspectiva invatarii pe tot parcursul vietii
 • asigurarea conditiilor de calitate in organizarea si dezvoltarea proceselor de educatie si formare, in fiecare scoala care oferă IPT.

Indeplinirea acestor obiective poate fi asigurata in conditiile in care:
 • calificarile oferite prin IPT sunt parte a unui Cadru National al Calificarilor coerent si functional, corelat cu Cadrul European al Calificarilor
 • sistemul dispune de mecanisme si instrumente de asigurare a calitatii care sa asigure transparenta si increderea tuturor actorilor interesati
 • oferta IPT raspunde cerintelor pietei muncii si, in acest sens, permite anticiparea nevoilor de competente in conditiile globalizarii si accentuarii competitiei la nivel international.

De aceea sunt necesare in continuare masuri care sa permita modernizarea permanenta a IPT, asa cum au fost identificate si prin strategia "Educatie si Cercetare pentru Societatea Cunoasterii 2009-2015", care sa vizeze urmatoarele:
 • Compatibilizarea ciclurilor de invatamant cu cerintele unei educatii moderne si cu Cadrul European al Calificarilor
 • Reforma curriculara si a procedurilor de evaluare
 • Accelerarea descentralizarii in contextul asigurarii calitatii
 • Reformarea politicilor in domeniul resursei umane
 • Stimularea puternica a educatiei permanente