Uniunea Europeana Guverul Romaniei - Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale Fondul Social European Instrumente Structurale Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului Centrul National de Dezvoltare a Invatamantului Profesional si Tehnic
Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Revizuirea metodologiilor, instrumentelor
si procedurilor pentru cresterea calitatii
invatamantului profesional si tehnic
Home Prezentare Parteneri Obiective Evenimente Presa Contact
Prezentare CALIPT

 • Axa prioritara 1:"Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere".
 • Domeniul major de interventie 1.1: "Accesul la educatie si formare profesionala initiala de calitate".
 • Beneficiar: Centrul National de Dezvoltare a Invatamantului Profesional si Tehnic.
 • Buget proiect: 10.833.900 lei
 • Durata: decembrie 2009 - noiembrie 2011 (24 de luni)
 • Organism Intermediar: Organismul Intermediar Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului (OIPOSDRU MECTS).
NEWSLETTER
Obiective CALIPT

Obiectivul general al proiectului vizeaza imbunatatirea sistemului de educatie si formare profesionala initiala prin cresterea calitatii sistemului de educatie si formare profesionala initiala si prin revizuirea metodologiilor, instrumentelor si procedurilor care operationalizeaza politicile de dezvoltare ale invatamantului profesional si tehnic.

Proiectul isi propune, prin intermediul activitatilor si din prisma rezultatelor anticipate, sa contribuie la realizarea obiectivului general al POSDRU referitor la "dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii, prin corelarea educatiei si invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii si asigurarea de oportunitati sporite pentru participarea viitoare pe o piata a muncii, moderna, flexibila si incluziva a 1.650.000 de persoane".

Obiectivul general al proiectului este in concordanta cu prioritatile si obiectivele strategiei Lisabona privind restructurarea si imbunatatirea sistemelor de educatie si formare si urmareste:
 • mai buna adaptare la nevoile in permanenta schimbare si la evolutiile rapide din economie si societate
 • indeplinirea directiilor de actiune stabilite de Liniile Directoare Integrate pentru Crestere Economica si Ocupare privind adaptarea educatiei si formarii profesionale la cerintele pietei muncii.

Obiectivele specifice ale proiectului se vor centra pe urmatoarele directii de dezvoltare:
 • imbunatatirea metodologiilor si instrumentelor care asigura coerenta si eficienta sistemului IPT, prin analizarea rezultatelor implementarii actualelor metodologii, instrumente si proceduri si identificarea revizuirilor necesare a fi realizate la nivelul acestora
 • imbunatatirea instrumentelor de asigurare a calitatii IPT, prin analiza actualelor mijloace de asigurare a calitatii si dezvoltarea unui instrument de autoevaluare a calitatii sistemului de IPT, element atat de necesar unei bune dezvoltari sistemice
 • imbunatatirea metodologiilor de elaborare a calificarilor si curriculumului in IPT, pentru o mai buna adaptare la cerintele pietei muncii, prin intermediul intalnirilor de consultare cu partenerii civici si sociali ai sistemului si prin analizarea obiectiva a actualelor servicii