Uniunea Europeana Guverul Romaniei - Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale Fondul Social European Instrumente Structurale Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului Centrul National de Dezvoltare a Invatamantului Profesional si Tehnic
Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Revizuirea metodologiilor, instrumentelor
si procedurilor pentru cresterea calitatii
invatamantului profesional si tehnic
Home Prezentare Parteneri Obiective Evenimente Presa Contact
Prezentare CALIPT

 • Axa prioritara 1:"Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere".
 • Domeniul major de interventie 1.1: "Accesul la educatie si formare profesionala initiala de calitate".
 • Beneficiar: Centrul National de Dezvoltare a Invatamantului Profesional si Tehnic.
 • Buget proiect: 10.833.900 lei
 • Durata: decembrie 2009 - noiembrie 2011 (24 de luni)
 • Organism Intermediar: Organismul Intermediar Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului (OIPOSDRU MECTS).
NEWSLETTER
Obiective CALIPT

Obiectivul general al proiectului vizeaza imbunatatirea sistemului de educatie si formare profesionala initiala prin cresterea calitatii sistemului de educatie si formare profesionala initiala si prin revizuirea metodologiilor, instrumentelor si procedurilor care operationalizeaza politicile de dezvoltare ale invatamantului profesional si tehnic.

Proiectul isi propune, prin intermediul activitatilor si din prisma rezultatelor anticipate, sa contribuie la realizarea obiectivului general al POSDRU referitor la "dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii, prin corelarea educatiei si invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii si asigurarea de oportunitati sporite pentru participarea viitoare pe o piata a muncii, moderna, flexibila si incluziva a 1.650.000 de persoane".

Rezultate preconizate

Prin intermediul activitatilor ce se vor desfasura in cadrul proiectului, pe parcursul celor 24 de luni de implementare se vizeaza obtinerea urmatoarelor rezultate:
 • 9 studiii de analiza a metodologiilor, instrumentelor si procedurilor specifice invatamantului profesional si tehnic (IPT)
 • 24 de intalnire de consultare cu partenerii sociali ai sistemului IPT
 • 16 seminarii tematice - aproximativ 2250 de persoane din grupul tinta informate cu privire la rezultatele procesului de revizuire
 • 9 rapoarte tematice privind concluziile si recomandarile necesare pentru revizuirea metodologiilor, instrumentelor si procedurilor specifice IPT
 • 1 instrument de autoevaluare a calitatii sistemului de invatamant profesional si tehnic
 • 1 raport final privind rezultatele analizei metodologiilor, instrumentelor si procedurilor specifice IPT