Uniunea Europeana Guverul Romaniei - Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale Fondul Social European Instrumente Structurale Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului Centrul National de Dezvoltare a Invatamantului Profesional si Tehnic
Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Revizuirea metodologiilor, instrumentelor
si procedurilor pentru cresterea calitatii
invatamantului profesional si tehnic
Home Prezentare Parteneri Obiective Evenimente Presa Contact
Cuvant Introductiv
Gabriela Ciobanu, Director CNDIPT

IPT are un rol cheie in procesul de dezvoltare economica si sociala din Romania, in promovarea celor patru piloni ai societatii cunoasterii - educatia, cercetarea, dezvoltarea si inovarea - prin modul in care contribuie si reactioneaza la provocarile societatii actuale, ca si ale procesului de globalizare, in special in actuala criza economica.
Despre conferinta de lansare (20 aprilie 2010)

Conferinta de lansare a proiectului "Revizuirea metodologiilor, instrumentelor si procedurilor pentru cresterea calitatii invatamantului profesional si tehnic" din data de 20 aprilie 2010 are scopul de initia continuarea, pe baza facilitatilor oferite, a dezbaterilor nationale a tuturor actorilor interesati, pentru revizuirea si modernizarea politicilor, strategiilor si masurilor care vizeaza IPT, astfel incat acesta sa raspunda nevoilor cetatenilor si societatii in ansamblu.
Obiective CALIPT

Obiectivul general al proiectului vizeaza imbunatatirea sistemului de educatie si formare profesionala initiala prin cresterea calitatii sistemului de educatie si formare profesionala initiala si prin revizuirea metodologiilor, instrumentelor si procedurilor care operationalizeaza politicile de dezvoltare ale invatamantului profesional si tehnic.
NEWSLETTER
Proiect: Revizuirea metodologiilor, instrumentelor si procedurilor pentru cresterea calitatii Invatamantului profesional si tehnic

Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
 • Axa prioritara 1:"Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere".
 • Domeniul major de interventie 1.1: "Accesul la educatie si formare profesionala initiala de calitate".
 • Beneficiar: Centrul National de Dezvoltare a Invatamantului Profesional si Tehnic.
 • Buget proiect: 10.833.900 lei
 • Durata: decembrie 2009 - noiembrie 2011 (24 de luni)
 • Organism Intermediar: Organismul Intermediar Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului (OIPOSDRU MECTS).
Rezultate preconizate
Prin intermediul activitatilor ce se vor desfasura in cadrul proiectului, pe parcursul celor 24 de luni de implementare se vizeaza obtinerea urmatoarelor rezultate:
 • 9 studiii de analiza a metodologiilor, instrumentelor si procedurilor specifice invatamantului profesional si tehnic (IPT)
 • 24 de intalnire de consultare cu partenerii sociali ai sistemului IPT
 • 16 seminarii tematice - aproximativ 2250 de persoane din grupul tinta informate cu privire la rezultatele procesului de revizuire
 • 9 rapoarte tematice privind concluziile si recomandarile necesare pentru revizuirea metodologiilor, instrumentelor si procedurilor specifice IPT
 • 1 instrument de autoevaluare a calitatii sistemului de invatamant profesional si tehnic
 • 1 raport final privind rezultatele analizei metodologiilor, instrumentelor si procedurilor specifice IPT
Grup tinta
Deoarece intentioneaza sa acceada la actori relevanti care au un cuvant de spus in ceea ce priveste strategia pe termen lung, dar si punerea in practica a deciziilor de dezvoltare a IPT in conformitate cu principiile enuntate in Strategia de la Lisabona si documentele de politici-cadru nationale, proiectul isi extinde actiunea pe mai multe paliere de decizie:

 • Directori ai unitatilor de invatamant
 • Experti in evaluare si acreditare din sistemul de asigurare a calitatii in invatamantul preuniversitar
 • Membri ai comisiilor de evaluare si asigurare a calitatii din unitatile de invatamant preuniversitar
 • Membri ai consortiilor regionale in educatie
 • Membri ai partenerilor sociali in educatie
 • Personal cu functii de conducere, monitorizare, evaluare si control din inspectoratele scolare, structuri centrale si locale ale MECTS sau aflate in coordonarea/subordonarea acestuia