Uniunea Europeana Guverul Romaniei - Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale Fondul Social European Instrumente Structurale Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului Centrul National de Dezvoltare a Invatamantului Profesional si Tehnic
Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Revizuirea metodologiilor, instrumentelor
si procedurilor pentru cresterea calitatii
invatamantului profesional si tehnic
Home Prezentare Parteneri Obiective Evenimente Presa Contact
Prezentare CALIPT

 • Axa prioritara 1:"Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere".
 • Domeniul major de interventie 1.1: "Accesul la educatie si formare profesionala initiala de calitate".
 • Beneficiar: Centrul National de Dezvoltare a Invatamantului Profesional si Tehnic.
 • Buget proiect: 10.833.900 lei
 • Durata: decembrie 2009 - noiembrie 2011 (24 de luni)
 • Organism Intermediar: Organismul Intermediar Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului (OIPOSDRU MECTS).
NEWSLETTER
Conferinta de lansare cu tema "Invatamantul profesional si tehnic in Romania - provocari si oportunitati din perspectiva invatarii pe tot parcursul vietii" - Bucuresti, 20 aprilie 2010.

Dezvoltarea capitalului uman in Romania prin modernizarea invatamantului profesional si tehnic (IPT) a reprezentat in ultimii ani o prioritate pentru Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.

Conferinta de lansare a proiectului "Revizuirea metodologiilor, instrumentelor si procedurilor pentru cresterea calitatii Invatamantului profesional si tehnic" are scopul de initia continuarea, pe baza facilitatilor oferite, a dezbaterilor nationale a tuturor actorilor interesati, pentru revizuirea si modernizarea politicilor, strategiilor si masurilor care vizeaza IPT, astfel incat acesta sa raspunda nevoilor cetatenilor si societatii in ansamblu.

Obiective
 • prezentarea obiectivelor si principalelor rezultate ale proiectului "Revizuirea metodologiilor, instrumentelor si procedurilor pentru cresterea calitatii Invatamantului profesional si tehnic"
 • identificarea provocarilor cheie in procesul de imbunatatire a politicilor, strategiilor si metodologiilor care guverneaza IPT si stabilirea modurilor in care trebuie actionat pentru a raspunde acestor provocari
 • contributia la imbunatatirea cooperarii intre toti actorii implicati, pentru a asigura coerenta intre IPT in ceea ce priveste dezvoltarea unui mediu care sa faciliteze invatarea pe tot parcursul vietii.

Rezultate anticipate
 • angajarea de catre toti actorii din IPT in transformarea acestuia intr-un furnizor atractiv si eficient de educatie, capabil a facilita invatarea pe tot parcursul vietii
 • asigurarea durabilitatii masurilor de modernizare a IPT in procesul de dezvoltare economica si sociala
 • identificarea masurilor corective ce vor fi aplicate in cadrul IPT, cu focalizare pe cresterea gradului de incredere reciproca intre Invatamantul profesional si tehnic si piata muncii

Participanti
 • reprezentati ai Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului
 • reprezentati ai Ministerului Muncii, Familiei, Protectie Sociala
 • inspectori de specialitate aria curriculara tehnologii
 • inspectori de specialitate pentru proiecte educationale si programe comunitare
 • reprezentati comitete sectoriale
 • reprezentati ANOFM, ACPART, CNFPA, ARACIP, ARACIS
 • directori unitati de invatamant
 • reprezentati ai comisiilor de evaluare si asigurare a calitatii din unitatile de invatamant preuniversitar