Uniunea Europeana Guverul Romaniei - Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale Fondul Social European Instrumente Structurale Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului Centrul National de Dezvoltare a Invatamantului Profesional si Tehnic
Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Revizuirea metodologiilor, instrumentelor
si procedurilor pentru cresterea calitatii
invatamantului profesional si tehnic
Home Prezentare Parteneri Obiective Evenimente Presa Contact
Prezentare CALIPT

  • Axa prioritara 1:"Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere".
  • Domeniul major de interventie 1.1: "Accesul la educatie si formare profesionala initiala de calitate".
  • Beneficiar: Centrul National de Dezvoltare a Invatamantului Profesional si Tehnic.
  • Buget proiect: 10.833.900 lei
  • Durata: decembrie 2009 - noiembrie 2011 (24 de luni)
  • Organism Intermediar: Organismul Intermediar Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului (OIPOSDRU MECTS).
NEWSLETTER
Evenimente

Conferinta de lansare cu tema "Invatamantul profesional si tehnic in Romania - provocari si oportunitati din perspectiva invatarii pe tot parcursul vietii" - Bucuresti, 20 aprilie 2010.

Dezvoltarea capitalului uman in Romania prin modernizarea invatamantului profesional si tehnic (IPT) a reprezentat in ultimii ani o prioritate pentru Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.

Conferinta de lansare a proiectului "Revizuirea metodologiilor, instrumentelor si procedurilor pentru cresterea calitatii Invatamantului profesional si tehnic" are scopul de initia continuarea, pe baza facilitatilor oferite, a dezbaterilor nationale a tuturor actorilor interesati, pentru revizuirea si modernizarea politicilor, strategiilor si masurilor care vizeaza IPT, astfel incat acesta sa raspunda nevoilor cetatenilor si societatii in ansamblu.

Seminarii tematice

Seminar tematic "Evaluarea si certificarea competentelor elevilor in IPT", 8-9 februarie 2010, Sibiu

Evaluarea si certificarea competentelor elevilor din invatamantul profesional si tehnic reprezinta una dintre temele prioritare abordate in cadrul analizei calitatii formarii profesionale initiale din Romania. Avand in vedere modificarile legislative privind certificarea competentelor profesionale si a competentelor cheie, transversale, seminarul si-a propus investigarea modalitatilor de asigurare a calitatii procesului de evaluare si examinare a competentelor elevilor, in vederea cresterii relevantei si valorii diplomelor si certificatelor de calificare dobandite prin sistemul national de educatie si formare profesionala.

Participantii la acest eveniment au fost inspectori scolari generali, inspectori scolari pentru aria curriculara Tehnologii, inspectori generali din cadrul MECTS, inspectori de specialitate din cadrul CNDIPT, cu roluri si atributii in asigurarea calitatii procesului de evaluare si examinare a competentelor elevilor.